Ten Desires/Spell Cards/Nivel 2

De Touhou Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
< Nivel 1   Spell Cards   Nivel 3 >


Spell Card de Jefe Intermedio

Spell Card 15

Screenshot No. 15: 響符「マウンテンエコー」 (Kyoufu "Maunten Ekoo")
Echo Sign "Mountain Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Fácil
Comentario:

Spell Card 16

Screenshot No. 16: 響符「マウンテンエコー」 (Kyoufu "Maunten Ekoo")
Echo Sign "Mountain Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Normal
Comentario:

Spell Card 17

Screenshot No. 17: 響符「マウンテンエコースクランブル」 (Kyoufu "Maunten Ekoo Sukuranburu")
Echo Sign "Mountain Echo Scramble"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Difícil
Comentario:

Spell Card 18

Screenshot No. 18: 響符「マウンテンエコースクランブル」 (Kyoufu "Maunten Ekoo Sukuranburu")
Echo Sign "Mountain Echo Scramble"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Lunático
Comentario:

Spell Card #1 de Jefe

Spell Card 19

Screenshot No. 19: 響符「パワーレゾナンス」 (Kyoufu "Pawaa Rezonansu")
Echo Sign "Power Resonance"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Fácil
Comentario:

Spell Card 20

Screenshot No. 20: 響符「パワーレゾナンス」 (Kyoufu "Pawaa Rezonansu")
Echo Sign "Power Resonance"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Normal
Comentario:

Spell Card 21

Screenshot No. 21: 響符「パワーレゾナンス」 (Kyoufu "Pawaa Rezonansu")
Echo Sign "Power Resonance"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Difícil
Comentario:

Spell Card 22

Screenshot No. 22: 響符「パワーレゾナンス」 (Kyoufu "Pawaa Rezonansu")
Echo Sign "Power Resonance"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Lunático
Comentario:

Spell Card #2 de Jefe

Spell Card 23

Screenshot No. 23: 山彦「ロングレンジエコー」 (Yamabiko "Rongurenji Ekoo")
Yamabiko "Long-Range Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Fácil
Comentario:

Spell Card 24

Screenshot No. 24: 山彦「ロングレンジエコー」 (Yamabiko "Rongurenji Ekoo")
Mountain Echo "Long-Range Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Normal
Comentario:

Spell Card 25

Screenshot No. 25: 山彦「アンプリファイエコー」 (Yamabiko "Anpurifai Ekoo")
Yamabiko "Amplify Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Difícil
Comentario:

Spell Card 26

Screenshot No. 26: 山彦「アンプリファイエコー」 (Yamabiko "Anpurifai Ekoo")
Yamabiko "Amplify Echo"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Lunático
Comentario:

Spell Card #3 de Jefe

Spell Card 27

Screenshot No. 27: 大声「チャージドクライ」 (Oogoe "Chaajido Kurai")
Great Voice "Charged Cry"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Fácil
Comentario:

Spell Card 28

Screenshot No. 28: 大声「チャージドクライ」 (Oogoe "Chaajido Kurai")
Great Voice "Charged Cry"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Normal
Comentario:

Spell Card 29

Screenshot No. 29: 大声「チャージドヤッホー」 (Oogoe "Chaajido Yahhoo")
Great Voice "Charged Yahoo!"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Difícil
Comentario:

Spell Card 30

Screenshot No. 30: 大声「チャージドヤッホー」 (Oogoe "Chaajido Yahhoo")
Great Voice "Charged Yahoo!"
Propietario: Kyouko Kasodani
Nivel 2 — Lunático
Comentario:
< Nivel 1   Spell Cards   Nivel 3 >